banner7

Notizie dell'allevamento

Tessy v. Bickesheim ADRK 80936
SchH I BH Ztp HD +/-
Tessy v. BickesheimTessy v. BickesheimPedigree
Arras v. Spitzenbusch Ch. Blitz v. Hause Groneman Cliff v. Magdeberg
Indra v. Old Germany
Vena v. Kastanienbaum Hassan v. Königsgarten
Trixi v. Kastanienbaum
Erni v. d. Kohlplatte Ch. Osco v. Schwaiger Wappen Ch. Dingo v. Schwaiger Wappen
Ch. Itta v. Zimmerplatz
Centa v. d. Kohlplatte Kai v. Tengen
Eda v. Wildberger Schloss